10 raons per aprendre alemany

En el món globalitzat d’avui, tenir coneixements d’alemany obre possibilitats infinites. Estudiar alemany significa adquirir noves habilitats que ofereixen millors perspectives tant en l’àmbit laboral i professional com en la vida privada.

En l’àmbit dels negocis: comunicar-se amb els seus socis alemanys en la seva llengua materna el distingeix dels seus competidors i li permet establir canals de comunicació més fluids.

Turisme i hostaleria: els alemanys figuren entre els pobles que més viatgen. En les seves vacances gasten més diners que els turistes d’altres països. Aprecien que el personal dels hotels i restaurants i els guies turístics els hi parlin en alemany.

Ciència i investigació: l’alemany és el segon idioma més important per a les ciències i Alemanya és el terces país més important per la seva contribució a la investigació i els desenvolupament. Així mateix, atorga beques d’investigació a científics estrangers.

Comunicació: el desenvolupament en l’àmbit dels medis, la informació i les comunicacions exigeix una comunicació multilingüe. Una gran quantitat de pagines web importants estan en alemany i un de cada deu llibres s’edita en alemany. Els coneixements d’alemany permeten accedit de forma directa a aquest univers d’informació.

Comunicació intercultural: aprendre alemany significa també comunicar-se amb una altre cultura, conèixer els seus desitjos i somnis.

Viatjar: si domina l’alemany gaudirà més del seu viatge pels països de parla alemanya i podrà aprofitar també millor la seva estada en altres països europeus, especialment a l’Europa de l’Est.

Gaudir de la literatura, la musica, l’art i la filosofia: l’alemany és l’idioma de Goethe, Kafka, Mozart, Bach i Beethoven. Llegir i/o escoltar les seves obres en el seu idioma original augmenta el plaer que genera l’art.

Estudis i treball: Alemanya atorga gran quantitat de beques d’estudi. Per a determinades professions hi ha disposicions especials per a sol·licitar permisos de treball.

Programes d’intercanvi: hi ha convenis d’intercanvi per a alumnes i estudiants entre Alemanya i nombrosos països del món.

10 Gründe für Deutsch

Was immer für Pläne Sie für Ihre Zukunft haben mögen, mit Deutschkenntnissen schaffen Sie sich unendliche Möglichkeiten. Deutsch zu lernen bedeutet Fertigkeiten zu erwerben, mit denen Sie Ihre berufliche und private Lebensqualität verbessern können:

Im Geschäftsleben: Kommunikation auf Deutsch mit Ihren deutschsprachigen Geschäftspartnern führt zu besseren Geschäftsbeziehungen und dadurch zu besseren Chancen für effektive Kommunikation – und somit zum Erfolg.
Eine globale Karriere: Deutschkenntnisse verbessern Ihre Berufschancen bei deutschen Firmen in Ihrem eigenen Land und in anderen Ländern. Gute Deutschkenntnisse machen Sie zu einem produktiven Mitarbeiter/Mitarbeiterin für einen Arbeitgeber mit globalen Geschäftsbeziehungen.
Tourismus und Hotelfach: Touristen aus deutschsprachigen Ländern reisen viel und weit, sie geben im Urlaub mehr Geld aus als Touristen aus anderen Ländern. Sie lassen sich gerne von deutschsprachigem Personal und deutschsprachigen Reiseführern verwöhnen.
Wissenschaft und Forschung: Deutsch ist die zweitwichtigste Sprache der Wissenschaft. Deutschland steht mit seinem Beitrag zu Forschung und Entwicklung an dritter Stelle in der Welt und vergibt Forschungsstipendien an ausländische Wissenschaftler.
Kommunikation: Die Entwicklungen im Bereich Medien, Information – und Kommunikationstechnologie machen multilinguale Kommunikation erforderlich. Eine Reihe wichtiger Webseiten ist auf Deutsch. Deutschland steht mit der jährlichen Neuproduktion von Büchern weltweit unter 87 Ländern an 5. Stelle, nach UK, USA, China und Russland. Ihre Deutschkenntnisse ermöglichen Ihnen daher erweiterten Zugang zu Informationen.
Kulturelles Verständnis: Deutsch zu lernen bedeutet einen Einblick zu gewinnen in das Leben, die Wünsche und Träume der Menschen in deutschsprachigen Ländern mit ihrer multikulturellen Gesellschaft.
Reisen: Vertiefen Sie mit Ihren Deutschkenntnissen Ihre Reiseerlebnisse nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern in anderen Ländern Europas, besonders auch in Osteuropa.
Genuss von Literatur, Musik, Kunst und Philosophie: Deutsch ist die Sprache von Goethe, Kafka, Mozart, Bach und Beethoven. Vertiefen Sie den Genuss des Lesens und/oder Hörens ihrer Werke in deren Originalsprache.
Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland: Deutschland vergibt eine große Anzahl von Stipendien zum Studium in Deutschland. Für junge Ausländer gibt es besondere Arbeitsurlaubsvisa, und für bestimmte Berufe gibt es Sonderbestimmungen für eine Arbeitserlaubnis.
Austauschprogramme: Es bestehen Abkommen zum Schüler- und Studentenaustausch zwischen Deutschland und vielen Ländern der Welt.

Comments